Tę książkę uważał za swoją ulubioną. "Maryja. Pierwsza miłość świata" Abp Fulton Sheen

"Kobieta, którą kocham" o Maryi mówił Sługa Boży Abp Fulton J. Sheen.

Już we wstępie do książki "Maryja. Pierwsza miłość świata" wydanej nakładem Wydawnictwa Esprit znalazłam wiele pięknych, głębokich, chwytających za serce słów o. Andrew Apostoli CFR, który pracował jako wicepostulator w procesie kanonizacyjnym Abpa Fultona J. Sheena. Z rąk Abpa przyjął święcenia kapłańskie. Stał się dla niego ojcem w Chrystusie.

O. Andrew przybliża m. in. postać Abpa Sheena, jego wkład w rozwój kościoła katolickiego w Ameryce, program telewizyjny "Life is Worth Living", radiowy "The Catholic Hour", nagrodę Emmy... Nazywa go "najbardziej popularnym katolickim ewangelizatorem w amerykańskich mediach". Nie sposób zapomnieć o jego twórczości. Około 70 napisanych książek. A co ciekawe...

"Istnieje jednak jeden tom, który uważał za swój ulubiony"
 
Domyślasz się, który?

"Jest to jego piękna książka o Najświętszej Maryi Pannie, Maryja. Pierwsza miłość świata"

Czy to zdanie wystarczy, by przekonać Cię, aby po nią sięgnąć? Mnie przekonało, aby pozostać z nią na dłużej.

Jak dobrze po pięknej Mszy Świętej z nabożeństwem różańcowym zakończyć dzień w objęciach Maryi.

Ze wstępu książki dowiadujemy się także, że szczególna relacja z Maryją w życiu Abpa rozpoczęła się w momencie chrztu świętego, gdy "jego matka położyła go na ołtarzu Matki Bożej i poświęciła go jego niebiańskiej Matce".

Ten akt poświęcenia stał się szczególnym w życiu Fultona:

"Mawiał, że gdy umrze i stanie przed Jezusem sędzią, Pan powie do niego: 'Wiem o tobie wszystko! Moja Matka powiedziała Mi wszystko o tobie!"
 
Szczególnie za serce ujęły mnie słowa, które stały się mottem Abpa podczas przyjęcia święceń biskupich:

"Na temat miłości arcybiskupa do Maryi i jego poświęcenia możemy powiedzieć jeszcze jedno: kiedy 11 czerwca 1951 roku przyjął święcenia biskupie, na motto w herbie biskupim wybrał słowa: 'Daj mi dojść do Ciebie przez Twoją Matkę' (łac. Da per Matrem me venire)"

Bliskie mi słowa. Matka Boża zaprowadziła i mnie do Jezusa.

"Ucz nas zatem, że nie ma żadnej innej wolności niż ta, która polega na robieniu z miłości tego, co Ty uczyniłaś podczas zwiastowania, mianowicie na odpowiadaniu TAK"

Komentarze

instagram